< Terug naar overzicht

Het Elektronisch Ouderen Dossier (EOD) van B&C

In 2008 is het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van start gegaan met als doel een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoefte van ouderen.

Binnen dit kader hebben wij voor een aantal projecten de ICT-functionaliteit ontwikkeld, te weten:

  • De ontwikkeling van een instrument voor Populatie Screening: het screenen van ouderen op complexiteit, kwetsbaarheid en welbevinden (Transitie experiment ‘Analyse van zorgbehoeften en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere’, o.l.v. Prof. dr. J.P.J. Slaets)
  • De ontwikkeling van een Elektronisch Ouderen Dossier (EOD) op basis van een nieuw integraal zorgmodel van SamenOud (Programma geïntegreerde ouderenzorg o.l.v. dr. K. Wynia)

Wat is Samenoud?

SamenOud is het model dat de zorg en begeleiding van 75-plussers met een verhoogde kwetsbaarheid en/of complexe zorgbehoefte integreert op alle levensgebieden: wonen, welzijn en zorg. Voor een efficiënte en effectieve werkwijze is het belangrijk dat de gegevens van de ouderen in SamenOud eenvoudig en snel te benaderen zijn voor alle betrokken professionals, onafhankelijk van waar hij of zij zich bevindt. Om deze reden is het Elektronisch Ouderen Dossier (EOD) ontwikkeld.

De toekomst van het Elektronisch Ouderen Dossier (EOD)

De komende jaren gaan we dit EOD onder de naam B&C Zorgbeheer uitbouwen tot een volwaardig persoonlijk dossier, waarbinnen alle zorgactiviteiten en –handelingen worden geregistreerd. Deze data is waardevol en kan, weliswaar op geanonimiseerde en/of gepseudonimiseerde wijze, een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van leven, van de oudere zelf maar ook van de nabije omgeving, in de wijk en binnen de gemeente.