Netwerk

Onze netwerkspecialisten voeren dienstverlening op maat uit, zowel voor bestaande als volledig nieuwe netwerkomgevingen.

Nieuwe omgevingen worden ontworpen met uw business als uitgangspunt. Bij bestaande omgevingen vindt eerst een inventarisatie van uw huidige netwerktopologie en inrichting plaats en wordt dit uitgangspunt afgezet tegen de gewijzigde behoefte vanuit de bedrijfsprocessen. Op basis van deze analyse leveren wij u een gedegen advies voor een upgrade van de omgeving.

 

slider-timpaan

Wij ontzorgen u door het gehele traject van ontwerp, levering, implementatie en beheer van uw netwerk uit te voeren.

WAN

Aan de WAN zijde van uw netwerk hebben wij de focus op veiligheid, flexibiliteit en beschikbaarheid. Zowel omgevingen in uw eigendom als een beheerde dienst B&C Firewallbeheer worden geïmplementeerd.

LAN

In dit domein wordt op kosteneffectieve wijze een optimale oplossing aangeboden welke de juiste schaalbaarheid en prestaties biedt. Eenvoud in topologie en efficiency van beheer zijn de uitgangspunten. Daarnaast wordt monitoring van de prestaties van de omgeving standaard opgenomen en wordt security auditing op het door u gewenste niveau doorgevoerd.

Datacenter networking

Nieuwe technologieën als 10 en 40 Gbit Ethernet en Software Defined Networking worden snel op economische wijze beschikbaar voor de Datacenter module in uw netwerk. Graag gaan onze technische consultants met u in gesprek op welke wijze wij u kunnen helpen bij de integratie met uw (gevirtualiseerde) server en storage omgeving.

WLAN

Van site survey tot het daadwerkelijk fysiek installeren van de WLAN apparatuur, wij regelen het voor u. Ervaren installateurs implementeren de apparatuur met zo minimaal mogelijke overlast voor uw medewerkers. Naast de fysieke installatie worden vanzelfsprekend aspecten als veiligheid en gebruikersvriendelijkheid in de ontwerp en implementatie fase niet uit het oog verloren. Na oplevering van het project doen wij samen met u een decharge waarbij aangetoond zal worden dat uw organisatie kan profiteren van de overeengekomen prestaties.