logo bnc
logo bnc

RUG implementeert toekomstvaste databeveiliging

9 februari 2021

RUG implementeert toekomstvaste databeveiliging

Efficiëntere opslag

Elk IT-platform binnen het CIT heeft eigen kenmerken als het gaat om continuïteit en beschikbaarheid. Als het CIT merkt dat de bestaande back-upoplossing niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan efficiënte opslag en snelheid, kijkt het uit naar een alternatief. Het is zoeken naar een dataopslag die meerdere petabytes aan back-up kan veiligstellen. Bovendien moet dit alternatief voor een betere performance zorgen.

Aandachtspunten waaraan de nieuwe oplossing moet voldoen:

 • Functionaliteit bieden die eindgebruikers in staat stelt zelf verantwoordelijk te zijn voor het maken van de back-up en restore van data;
 • Minimalisering van de managementinspanning, door een centrale en efficiënte inrichting van de beheeromgeving;
 • Waarborgen van de continuïteit, door ondersteuning van data-back-up op twee verschillende locaties.

Een oplossing voor meerdere petabytes

Het back-upprojectteam van het CIT voert de voorbereidende gesprekken met BPSOLUTIONS als expert op gebied van softwarekeuze en technische implementatie. Bossers & Cnossen is bij het project betrokken als hardwareleverancier en houder van het mantelcontract. Samen komen ze tot een ontwerp, op basis van IBM Spectrum Protect-software. Het nieuwe platform biedt een aantal belangrijke mogelijkheden:

 • Opschalen naar een back-upomgeving die meerdere petabytes aan data af kan handelen;
 • Inrichten van een ‘incremental-forever’ back-upmechanisme. Het maken van een full back-up is niet meer nodig. Dat is belangrijk, omdat een full back-up met een omgeving van deze omvang niet meer binnen acceptabele doorlooptijden is te realiseren;
 • Onderscheid maken tussen levering van technische faciliteiten en functionele verantwoordelijkheid voor back-up en restore van data.

Eisen aan de nieuwe omgeving

Daarnaast geeft het ontwerp invulling aan de eisen die worden gesteld aan de nieuwe omgeving, zoals:

 • Ondersteuning van diverse IT-platformen;
 • Flexibiliteit in databeheer door policy-gebaseerd datamanagement;
 • Efficiency in opslag van back-updata door de-duplicatie en compressie;
 • Hoge beschikbaarheid door volledig geautomatiseerde datareplicatie over twee fysiek gescheiden locaties (de onderlinge afstand bedraagt tweehonderd kilometer);
 • Eenvoud in beheer via een centrale portal, naast de command-line interface;
 • Data-recovery en archivering in één softwareplatform, met ondersteuning van disk- en tape-media.

Een toekomstvast resultaat

Het resultaat van de samenwerking tussen het CIT-team (met daarin Wietze Albers, Kees Visser Robin Teeninga en Peter van Laarhoven), BPSOLUTIONS en Bossen & Cnossen, is in eerste instantie een ontwerp van een conceptoplossing. Daarna wordt een zeer snelle infrastructuuroplossing neergezet. Deze infrastructuur dient als basis voor het back-upplatform. De samenwerking met het CIT-team leidt tot een probleemloze uitrol.

De Rijksuniversiteit Groningen beschikt nu over een schaalbare oplossing, geschikt voor de opslag van meerdere petabytes aan back-updata. Daarmee vangt de Rijksuniversiteit Groningen de groei aan data op, zonder extreme kosten voor softwarelicenties. Tegelijkertijd kan de organisatie naar behoefte softwarefunctionaliteiten aan het nieuwe platform toevoegen. Dataopslag en datamanagement is zo efficiënt mogelijk ingericht, om initiële investeringen in hard- en software en de total cost of ownership beheersbaar te houden.

Volgens het back-upteam heeft het CIT nu een toekomstbestendige omgeving. “We hebben voorspelbare back-up en restore-windows gerealiseerd. De snelheid is sterk verbeterd en dat is wat we wilden. Ook de continuïteit van data-restores is hiermee gewaarborgd. Dankzij de-duplicatie is bovendien de hoeveelheid daadwerkelijk opgeslagen data bijna gehalveerd”, zegt IT-specialist Wietze Albers. “We kunnen nu een verviervoudiging van de dataomvang afhandelen, met dezelfde beheerinspanning.”

Meer weten over toekomstbestendige IT? Neem contact op.