logo bnc

ZuidOostZorg

ZoZ verleent zorg en ondersteuning aan ouderen die deels thuis en deels in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen, in het zuidoosten van Friesland. Zelfregie, zelf-management en e-health zijn belangrijk om de klant thuis ook zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

ICT-omgeving

De wijze waarop budgetten worden gefinancierd in de zorg veranderen continu. Men wilde afstappen van de lange termijn investeringen die nodig waren voor server- en storage-oplossingen. ZuidOostZorg heeft daarom haar ICT-omgeving uit eigen beheer vervangen met de cloud oplossing van IBM Cloud.

Go-to-marketmodel

Een commerciëler go-to-marketmodel is wenselijk voor ZuidOostZorg en dat dient ondersteund te worden met een wendbare, schaalbare en flexibele ICT omgeving. ICT maakt meer dan ooit een onderdeel uit van de zorg, daar wil ZuidOostZorg zich in onderscheiden.

Neem contact op voor uw organisatie!