logo bnc

Service voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Indien het defect/product niet binnen de garantie valt of het defect niet geconstateerd wordt zullen er onderzoekskosten à € 49,00 excl. btw in rekening gebracht worden.

Indien de reparatiekosten minder dan € 100,00 bedragen zal er meteen, zonder overleg, tot reparatie over worden gegaan.

Bossers & Cnossen is niet aansprakelijk voor verlies van data, programmatuur en/of instellingen van de aangeboden artikelen. U dient zelf te zorgen voor een goede back-up van uw data en programmatuur.

Afhaal van goederen alleen tegen overlegging van het storingsformulier.