Managed infrastructuur

Met remote monitoring en beheer van Bossers & Cnossen zorgen wij ervoor dat jouw IT-omgeving altijd up-to-date is en dat we ingrijpen zodra er een probleem zich aandient. Zo voorkomen we ongeplande downtijd en kan je ongestoord doorwerken.

Home E Managed services E Managed infrastructuur

Als je Bossers & Cnossen jouw omgeving laat beheren, dan kan jij zorgeloos doorwerken en zorgen wij ervoor dat je gehele IT-infrastructuur up-to-date is, optimaal werkt en veilig is. Met onze Remote Beheer dienst helpen wij je met het beheer of nemen we, in het geval van onze Premium dienstverlening, de gehele verantwoordelijkheid voor het beheer over. In onze Service Level Agreement leggen we onze afspraken vast qua bereikbaarheid, response- en doorlooptijden. Een heldere maandelijkse SLA-rapportage zorgt ervoor dat je precies weet wat er zich heeft afgespeeld en hoe je IT-infrastructuur ervoor staat.

Remote monitoring tool

Met de inzet van onze remote monitoring tools krijgen wij inzicht in alle vitale onderdelen van je IT-infrastructuur. Om dit te realiseren installeren we meerdere softwarematige sensors, zodat we remote inzicht krijgen. Dit doen we om de performance en veiligheid van jouw omgeving in de gaten te houden om zo proactief maatregelen te kunnen nemen in het geval er afwijkingen ontstaan.

Met behulp van deze sensoren krijgen we data binnen, waar we drempelwaarden op zetten. Als een waarde boven de drempelwaarde uitgaat, dan wordt alarm geslagen in onze remote monitoring tooling en weten we in een vroegtijdig stadium dat er zich mogelijk een probleem aandient. Afhankelijk van het contract krijg je een melding of gaan we direct zelf tot actie over.

Altijd up-to-date

Bij onze Remote Beheer dienstverlening zorgen wij ervoor dat je omgeving up-to-date blijft door maandelijks alle benodigde patches en updates ten behoeve van veiligheid en stabiliteit te installeren, tijdens vooraf overeengekomen onderhoudsmomenten.

Ook wordt je omgeving wekelijks nauwgezet gecontroleerd op kwetsbaarheden die, indien geconstateerd, worden verholpen volgens het change proces. Zo voorkomen wij paniekacties of ongeplande downtijd.

Innovatieve Corona samenwerking

Meer weten over onze Remote Beheer dienstverlening? Neem dan contact op met je vaste accountmanager of stuur een e-mail naar info@bnc.nl