MVO & duurzaamheid
Home E Over ons E MVO & duurzaamheid

Bij Bossers & Cnossen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en beleidsplannen. B&C heeft duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen als strategisch voor de onderneming gekenmerkt. Zo hebben wij de zelfverklaring ISO 26000, een internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ondertekend. Met deze zelfverklaring onderbouwen we onze keuzes ten aanzien van onze maatschappelijk verantwoordelijkheid.

SDG’s

We geven als Bossers & Cnossen concreet invulling aan een aantal geselecteerde Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals beschreven door de UN. Mocht je hier meer informatie over willen, neem dan vooral contact met ons op. Wij gaan hier graag met je over in gesprek. 

Scooter Raymon

Gedragscode

We hebben al vele jaren een interne gedragscode vastgelegd, waarin omgangs- en communicatienormen, gelijkheidsbeginsel (geen discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht) en het bieden van een veilige werkomgeving zijn vormgegeven.

Onze afdeling HR monitort nauwlettend in hoeverre de gedragscode wordt nageleefd en zorgt voor aanpassing of aanscherping van het vastgestelde beleid indien nodig. We zorgen ook voor veilige en goed ingerichte werkplekken voorzien van de juiste hulpmiddelen om efficiënt en effectief te werken.

ECABO leerbedrijf

Bossers & Cnossen speelt een actieve rol bij het opleiden van toetreders tot de arbeidsmarkt en het tewerkstellen van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Bossers & Cnossen is een erkend ECABO leerbedrijf (Leerbedrijf ID 100076139) en één van de oprichters van digitale Literair triple helix-initiatief om in 2025 van Groningen de meest digitaal geletterde stad van Nederland te maken. We doen dit via een programma, dat als doel heeft alle burgers digitaal ‘one level up’ te helpen en hierbij werken we nauw samen met diverse onderwijsinstellingen. We bieden per jaar 15 stagiairs die facilitair, financieel, marketing/communicatie en verkoop studeren, interessante stageplekken.

Tech Savvy

Een jaarlijks Tech-savvy-project levert aantoonbaar minstens 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vaste baan op. In dit traject leidt B&C mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt op in het werken met IT en relevante programmatuur.

“Tech-savvy is vaardigheden versterken, technologie omarmen en onze toekomst vormgeven.”

– Gia Geerman
Training

Milieu impact

Bossers & Cnossen kiest er bewust voor om binnen haar bedrijfsbeleid concreet invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit passen wij toe door tal van milieumaatregelen te treffen, die ervoor zorgen dat onze bedrijfsprocessen zo efficiënt en min mogelijk milieubelastend worden uitgevoerd, de afvoer van verwerkte (rest)producten zo milieuvriendelijk plaatsvindt en we continu mogelijkheden zoeken om onze milieu impact tot een minimum te verlagen.

BNC-fund

Het BNC-fund is opgericht door Bossers & Cnossen. Wij steunen met dit fonds iedereen in de regio die ICT-voorzieningen nodig heeft, maar hier niet zelf in kan voorzien. Ons ideaal is om iedereen toegang te geven tot de digitale wereld, want dit is tegenwoordig voor iedereen, van schoolgaande kinderen tot ouderen onmisbaar. Hoe doen we dit? Wij doneren apparatuur die veelal afkomstig is van klanten van ons.

Wanneer deze klanten nieuwe hardware aanschaffen, ontvangen wij de economisch afgeschreven apparatuur retour; vervolgens brengen wij deze systemen zo goed als mogelijk terug naar de nieuwstaat, zodat ze klaar zijn om naar een tweede eigenaar te gaan. Projecten waar Bossers & Cnossen een bijdrage aan levert of heeft geleverd zijn stichting vluchtelingen werk, project bijstandsmoeders digitaal en digitale geletterdheid lagere scholen.

ISO 26000

Bij Bossers & Cnossen nemen we onze verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus, in lijn met de ISO 26000-richtlijn. Onze aanpak benadrukt transparantie, ethiek en respect voor mens en milieu. We streven continu naar verbetering van onze MVO-prestaties, bijvoorbeeld door deelname aan initiatieven zoals het Koploper Bos, zoals je hier kunt lezen.

Voor meer details over onze inzet en aanpak verwijzen we je graag naar onze Referentiematrix, Prioriteringsmatrix en onze Zelfverklaring ISO 26000. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.