Realtime back-upoverzicht op het serviceportaal van Bossers & Cnossen

Door: Bossers & Cnossen
Geschreven op: 11 augustus 2019

Categorie

Tags

Werken bij Bossers

#werkenbijbossers

Realtime back-upoverzicht op het serviceportaal van Bossers & Cnossen

Vanaf vandaag kunnen klanten van de dienst ‘Cloud Managed Back-up’ realtime de status van hun back-up inzien op het serviceportaal van Bossers & Cnossen.

Integratie ServiceNow

Wij hebben het proces voor het bewaken, creëren, bijwerken en afsluiten van back-upincidenten in het servicemanagementsysteem ServiceNow geautomatiseerd. Hiermee behoort het handmatig controleren van de back-up en het creëren van incidenten voor herstel tot het verleden.

De integratie van de cloud managed back-updienst met ServiceNow:

  • Bewaakt en rapporteert de back-upstatus;
  • Opent automatisch incidenten gerelateerd aan de monitoring van de back-upstatus en eventuele beleidsregels die hierop van toepassing zijn;
  • Groepeert incidenten op basis van apparaatnaam (CI);
  • Signaleert en notificeert als back-uppogingen niet slagen.

Betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van data en informatie zijn cruciaal voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Een adequate back-upvoorziening is een basisvoorwaarde. In situaties waarbij bijvoorbeeld de beschikbaarheid door een cryptolocker is geblokkeerd, beperkt een spoedig herstel (recovery, restore) verdere schade. Een naadloze integratie van de back-upvoorziening met een servicemanagement- systeem dat het herstelproces ondersteunt en aanstuurt, draagt bij aan de snelheid van herstel.

Serviceportaal: Make IT Easy

In vergelijking met het contact opnemen met een servicedesk kan automatisering de dienstverlening versnellen. De consument is gewend aan interactie met technologische systemen en verwacht in toenemende mate dat hij zijn verzoeken zelfstandig kan beheren. De meeste servicemanagement- systemen hebben basisfuncties voor zelfbediening. Echter het succes wordt grotendeels bepaald door hoe dit geïmplementeerd wordt. Ons leidend principe is ‘Make IT Easy’ en het serviceportaal speelt hierin een centrale rol.

Denk hierbij functionaliteit ter ondersteuning van de rapportage van problemen, informatieverzoeken (how to) en organisatorische processen (on-boarding van nieuwe medewerkers, beveiligingswijzigingen).

Categorie

Tags

Werken bij Bossers

#werkenbijbossers

Ook interessant