Onderwijsinstellingen slaan handen ineen voor toekomstbestendig leren

Door: Bossers & Cnossen
Geschreven op: 15 januari 2020

Categorie

Tags

Werken bij Bossers

#werkenbijbossers

Onderwijsinstellingen slaan handen ineen voor toekomstbestendig leren

Persbericht Noorderpoort | Maandag 13 januari is het Tech-savvy traject van start gegaan. De ondertekening van de intentieverklaring tot samenwerking tussen Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, Openbaar Onderwijs Groningen en B&C vond plaats in Noorderpoort Kasteel.gro. Dit traject voor toekomstbestendig leven, leren en werken is bedoeld voor alle medewerkers.

“One level up”

Deelnemers aan dit traject worden ‘one level up’ gebracht op het gebied van technische kennis, gecombineerd met 21e-eeuwse vaardigheden. Technische onderwerpen als privacy, security en kunstmatige intelligentie passeren de revue, maar ook vaardigheden als kritisch denken en cognitieve flexibiliteit komen aan bod.

Het door Bossers & Cnossen ontwikkelde Tech-savvy traject is specifiek gemaakt voor het onderwijs met de deelnemende instellingen. Noorderpoort heeft afgelopen jaar de eerste medewerkers het programma aangeboden en daarna ook collega-onderwijsinstellingen betrokken bij de uitrol van dit programma waarin kennis en gedragsverandering centraal staat.

Een leven lang ontwikkelen

Menno Visser, docent bij Noorderpoort is in de eerste gemengde groep gestart met Tech-savvy. Hij heeft de eerste bijeenkomst bijgewoond en kan niet wachten tot de volgende: “Wat ik met name heel erg gaaf vind is dat je samen met docenten en medewerkers van andere onderwijsinstellingen, van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, nadenkt over wat de veranderingen die op ons afkomen betekenen voor het onderwijs en hoe wij daar op in kunnen spelen”.

Wim van de Pol, lid College van Bestuur Noorderpoort: “De ondertekenaars willen als onderwijsinstellingen het goede voorbeeld geven op het gebied van een leven lang ontwikkelen. We streven ernaar om gezamenlijk alle medewerkers en daarmee ook de studenten en de regio ‘one level up’ te brengen.”

Het Kasteel

In Kasteel.gro is geen dag hetzelfde door de diverse activiteiten die er plaatsvinden:
Een goedbezocht vergader & congrescentrum vanuit waar naast de leergang Tech Savvy diverse leergangen van de IT Academy plaatsvinden. Ook de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap is hier gehuisvest, waar we samen met IT bedrijven, docenten en studenten wekelijks aan IT gerelateerde praktijkopdrachten werken op het gebied van IoT, ethical hacking, datacenters, robotica, VR en app-ontwikkeling. Ook organiseren we masterclasses en events over IT gerelateerde onderwerpen. Doel is een leven lang ontwikkelen en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor iedereen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Albert Vlaardingerbroek, Noorderpoort Kasteel.gro

 

Categorie

Tags

Werken bij Bossers

#werkenbijbossers

Ook interessant