Hanzehogeschool en Bossers & Cnossen: een inspirerende samenwerking!

Door: Bossers & Cnossen
Geschreven op: 15 mei 2019

Categorie

Tags

Werken bij Bossers

#werkenbijbossers

Hanzehogeschool en Bossers & Cnossen: een inspirerende samenwerking!

De Hanzehogeschool Groningen is de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Dagelijks maken zij gebruik van de IT voorzieningen van B&C: van werkplekken en narrowcasting tot aan servers & storage.

De oorsprong

De Hanzehogeschool schreef in 2017 een aanbesteding uit voor zowel werkplekapparatuur als servers & storage. Belangrijk onderdeel hierbij is de partnerrol van leverancier naar de Hanzehogeschool toe. De Hanzehogeschool heeft in B&C de partij gevonden om dit waar te kunnen maken. Beide partijen geven aan een inspirerende samenwerking te hebben gerealiseerd.

In gesprek met Stephen Perton, Diensteigenaar werkplek van de Hanzehogeschool, en Chris Verhoeff, inside sales representative bij B&C. Want waar zit dat nu eigenlijk in?

Vertrouwen en transparantie

Openheid, eerlijkheid en transparantie zijn de fundamenten voor een goede samenwerking en kennisdeling. Dit zorgt voor een betrouwbare en waardevolle relatie die leidt tot innovatieve en inspirerende trajecten. Stephen: “Door de open en eerlijke houding houd je elkaar als samenwerkende partners scherp.”

Echte behoefte bepalen

B&C heeft zich vanaf het begin van de samenwerking volledig ingewerkt in de Hanzehogeschool.

Chris legt uit: “Zo weet ik echt wat de behoefte is. Alle gesprekken leiden naar een concrete oplossing. We proberen de vertaalslag te maken van techniek naar gebruiker: wat kun je werkelijk met de aangeboden oplossing?”

Verschuiving in behoeften

Techniek verandert razendsnel. Daarmee verandert de behoefte. Hoe merkt de Hanzehogeschool dit?

Stephen: “We zien een verschuiving in de vraag en de behoefte van onze instelling. Gebruikers brengen vaker eigen devices mee (Bring Your Own Device), hierdoor zullen we sneller moeten schakelen en de lijnen kort houden. Het is noodzakelijk dat je gezamenlijk kunt aanpassen en veranderen.

De verschuiving in behoefte ziet B&C ook. Zowel aan de technische als de menselijke kant. Chris: “Het is noodzakelijk dat je als leverancier de organisatie hierin meeneemt. Daarbij is het belangrijk dat je grenzen respecteert, wat past bij de organisatie en vooral waar is de organisatie aan toe. Er is een dunne lijn tussen forceren van de organisatie in nieuwe technieken en het meenemen in de toekomst.

Waardevolle partner

B&C wordt door de Hanzehogeschool gekenmerkt als waardevolle partner. Daar waar de Hanzehogeschool een doel stelt, adviseert B&C bij de invulling van dit te bepalen doel. Chris geeft aan, “Wij kijken verder dan de uitvraag wat met regelmaat resulteert in eye-openers bij de Hanzehogeschool.”

Stephen verwoordt dit positief: “De leveringen sluiten 100% aan op onze wensen en daar ben ik blij mee. Doordat er een open vertrouwensband is leg ik graag een vraagstuk bij Chris neer. Ik weet dat deze met zorg opgepakt wordt en de verwachtte oplossing wordt overtroffen.” Waarbij Chris aangeeft: “Ons doel is niet alleen een product of dienst leveren. We verplaatsen ons in de gebruiker en de vraag en leveren van daaruit een complete oplossing.”

Beide heren zien een toekomstige samenwerking zonnig tegemoet. Wel één waarbij zowel leverancier als klant zich steeds flexibeler moet opstellen.

Rol van adviseur

Door de snel opvolgende technologische en maatschappelijke veranderingen verandert de rol van adviseur. Aanpassen, veranderen, meer effort en zorg, meer BYOD, meer focus op veiligheid in de cloud, meer zelfredzaamheid voor de gebruiker en minder hardware in aanschaf vanuit de organisatie. Een hoop te verwerken maar zeker heel haalbaar.

Ben je benieuwd naar onze oplossingen voor de Hanzehogeschool? Of wil je meer weten over onze diensten? Neem dan contact op met Chris: 06 4102 8290.

Categorie

Tags

Werken bij Bossers

#werkenbijbossers

Ook interessant